โรงเรียนวัดตะพงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท บ้านตะพงนอก ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร 038-655005